• tretman

Mobilni aparatić

Mobilni aparatići koriste se najčešce kod djece u mješanoj denticiji, odnosno kad su prisutni mliječni i trajni zubi. Dob djeteta određuje koji će se aparatić izraditi i s kojom ulogom. Takve su naprave zanimljive jer se daju izraditi u različitim bojama, što motivira dijete na nošenje. Aparatići se izrađuju za jedan ili oba zubna luka. Sastavni dijelovi aparatića su akrilatno tijelo, žičani elementi i vijak.

Roditelji su češce motiviraniji za terapiju od svoga djeteta pa njihova uloga u praćenju nošenja aparatića uvelike doprinosi uspješnijem tijeku terapije.

Obično se preporuča nošenje kad je dijete kod kuće, stoga ga većina roditelja naziva “noćni aparatić”. No, trebao bi se nositi i nekoliko sati po danu, što sa noćnim nošenjem rezultira s oko 12-14 sati dnevno, dovoljno da terapija napreduje u željenome smjeru. Osim samoga nošenja mobilnog aparatića, ponekad se dobije „kućni zadatak“ okretanja vijka ugrađenog u aparatić svakih 7 ili 15 dana.

Terapija traje oko jedne godine, a preporuča se odrediti najpovoljnije vrijeme za početak, kako bi u tome razdoblju tretman bio optimalno učinkovit.


Fiksni aparatić

Fiksni aparatići, danas vrlo popularni, sastoje se od niza bravica i tubica, postavljenih na prednje i stražnje zube. U terapiji se koriste kad su potrebni zahtjevniji pomaci zuba unutar zubnog luka, kod izvlačenja neizniklog zuba, usklađivanja zagriza kompletiranih zubnih lukova te pomicanja zuba u sve tri dimenzije. Preporuča se nakon mobilne terapije koja nije u mogućnosti izvesti ortodontsku terapiju do kraja, zbog nedostatka biomehaničkog uporišta za željeni pomak zuba. Izvodi se najčešce kad je prisutna trajna denticija kod mladih i odraslih osoba. Fiksna ortodontska naprava ortodontu omogućuje istovremeni pomak svih zuba uključenih u terapiju, upotrebom nikal-titan super-elastičnih žica postavljenih u utore na bravicama. Terapija je brža i učinkovitija naspram mobilne terapije, a rezultati su ujedno postojaniji. Razlikujemo uobičajene metalne te estetske bravice. Oba tipa bravica su podjednako učinkovita, no estetske su potpuno prozirne i jedva vidljive na zubima. Najkvalitetnije su one zvane “safirne”, a radi se o monokristalnim keramičkim bravicama postojanima i čvrstima za razliku od estetskih polikarbonatnih, poliuretanskih i sličnih bravica, koje mogu promijeniti boju.