• ortodont strip 1
  • ortodont strip 2
  • ortodont strip 3
  • ortodont strip 4
  • ortodont stolica

Ortodoncija (grč. orthos=ispravan, savršen, odontos=zub) je specijalistčka grana dentalne medicine koja se bavi proučavanjem rasta i razvoja čeljusti, zubi i orofacijalne regije kao cjeline te proučavanjem razvojnih poremećaja i mogućih uzročnika nepravilnosti.

ORDINACIJA Specijalistička ordinacija za ortodonciju smještena je uz glavnu cestu prema Opatiji nedaleko od centra Matulja. Posjeduje privatni parking za pacijente, te ugodnu i prostranu čekaonicu sa mogućnošću upotrebe Wi-fi mreže ordinacije. Pacijentu se omogćuje individualni pristup sa timom liječnika koji obuhvaća sva područja dentalne medicine, te rtg dijagnostiku.

TRADICIJA I POVJERENJE Liječnički tim ponosi se odličnim uspjesima na stručnom planu te dugogodišnjim zadovoljnim pacijentima koji ujedno biraju s povjerenjem našu ordinaciju kao mjesto obiteljskog stomatologa.

KVALITETA MATERIJALA Više od 15 godina upotrebljavamo najkvalitetnije i provjerene dentalne materijale, te pospješujemo mogućnosti zadovoljstva klijenta za naš rad i kvalitetu izrade. Profesionalni odnos temelji se na stručnom pristupu te upotrebi najkvalitetnijih materijala, a naši klijenti to znaju, traže i poštuju.